Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijke wet officiële talen BES

Uitgebreide informatie
Tijdelijke wet officiële talen BES
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a. overheid: de organen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
b. ingezetenen: inwoners van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevestigde lichamen die niet tot de overheid behoren;
c. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.
Artikel 2
De officiële talen zijn het Engels, het Nederlands en het Papiamentu.
1.
In de schriftelijke en mondelinge communicatie met ingezetenen bedient de overheid zich van één van de officiële talen.
2.
Indien door een ingezetene een voorkeur voor één van de officiële talen kenbaar is gemaakt, bedient de overheid zich voor zover mogelijk van die taal. Indien de overheid zich niet van die taal bedient, wordt zulks gemotiveerd.
3.
Indien schriftelijke communicatie een beschikking inhoudt of belangrijke rechtsgevolgen kan hebben, is het tweede lid niet van toepassing.
Artikel 4
Algemene informatieverstrekking door de overheid geschiedt in ten minste één officiële taal.
Artikel 5
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet officiële talen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht