Tijdvakken centrale examinering mbo 2014–2015
Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2014–2015
De tijdvakken voor het studiejaar 2014–2015 van de centrale examinering mbo zijn op 18 juni 2013 door het College voor examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen 2F in het mbo zijn 3 tijdvakken aangewezen. Voor de centrale examens Nederlandse taal en rekenen 3F zijn 4 tijdvakken aangewezen. Het College voor examens streeft er naar om in vijf periodes per cursusjaar de centrale examens aan te wijzen volgens een zogenoemd dakpanmodel. Dit betekent niet dat al deze periodes ook meteen gebruikt zullen worden. In onderstaand schema is aangegeven wanneer de afnameperiodes zijn geprogrammeerd.
Periode 2 (vanaf 27-10-2014 t/m 6-12-2014)
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49
2F Taal 2F Taal        
  2F Rekenen 2F Rekenen      
      3F Rekenen 3F Rekenen  
        3F Taal 3F Taal
Periode 3 (vanaf 5-1-2015 t/m 14-2-2015)
Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
2F Taal 2F Taal        
  2F Rekenen 2F Rekenen      
      3F Rekenen 3F Rekenen  
        3F Taal 3F Taal
Periode 4 (vanaf 16-3-2015 t/m 25-4-2015)
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17
2F Taal 2F Taal        
  2F Rekenen 2F Rekenen      
      3F Rekenen 3F Rekenen  
        3F Taal 3F Taal
Periode 5 (vanaf 18-5-2015 t/m 6-6-2015)
Week 21 Week 22 Week 23
3F Rekenen 3F Rekenen  
  3F Taal 3F Taal

Voor de centrale examens taal en rekenen zijn er voor elk examen per afnameperiode een aantal varianten beschikbaar. De instelling maakt naar eigen inzicht een rooster voor de afname van het examen voor Nederlandse taal en voor rekenen binnen de daarvoor aangewezen perioden, zoals hiervoor genoemd. De afnameperiode voor elk examen is dus steeds maximaal twee weken.
In het studiejaar 2014–2015 is alleen het centraal examen Nederlandse taal 3F verplicht; de overige examens bevinden zich nog in de pilotfase. Voor de volledigheid zijn alle afnameperiodes in het schema opgenomen.
Inhoudsopgave
Voorlichtingspublicatie
Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2014–2015
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht