Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.

Artikel 2.6.1 Toedeling van natuurlijke personen, lichamen en entiteiten aan organisatieonderdelen van de Belastingdienst (Toedelingsbesluit Belastingdienst 2003)

Uitgebreide informatie
2.6.1. Algemene uitgangspunten
Bij de vorming van entiteiten en het toepassen van de knipbepalingen gelden de volgende uitgangspunten:
1. In maatschappelijke relaties wordt niet ‘geknipt’: partners en ouders met hun minderjarige kinderen worden altijd gezamenlijk in een entiteit opgenomen.
2. In de fiscale eenheid voor de omzetbelasting en in die voor de vennootschapsbelasting wordt niet geknipt; de ondernemingen die de fiscale eenheid vormen, worden altijd gezamenlijk in een entiteit opgenomen.
3. Waar hierna wordt gesproken van maten, worden daarmee tevens bedoeld de beherende en commanditaire vennoten in de besloten CV en de beherende vennoten in de open CV die op grond van onderdeel 2.5 bij de commanditaire vennootschap worden gevoegd, alsmede de deelnemers in een ander samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
4. In het structuurschema worden slechts particulieren en ondernemingen opgenomen die voor enig middel in Nederland belastingplichtig zijn.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Inleiding
1.2. Begrippen
2. De vorming van entiteiten
2.1. Algemeen
2.2. De eenmanszaak
2.3. De vennootschap
2.4. De maatschap
2.5. De commanditaire vennootschap (CV)
2.6. Entiteitvorming
2.6.1. Algemene uitgangspunten
2.6.2. Aandelen die als handelsvoorraad door een onderneming, niet zijnde een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, worden gehouden
2.6.3. Betrokkenheid bij twee of meer ondernemingen
2.6.3.a. Aanmerkelijk belang in twee of meer vennootschappen
2.6.3.b. Maat in twee of meer maatschappen
2.6.3.c. Maat en aandeelhouder
2.6.4. Partners die betrokken zijn bij meer ondernemingen
2.6.4.a. Partners ieder aandeelhouder of certificaathouder in twee of meer vennootschappen
2.6.4.b. Partners beide betrokken bij een verschillende maatschap
2.6.4.c. Partners ieder betrokken bij een verschillende onderneming
2.6.5. Particulier(en) en in het buitenland gevestigde ondernemingen
2.7. Bijzondere situaties
2.7.1. Joint venture
2.7.2. Kostenmaatschap
2.7.3. Ondernemingen zonder winstoogmerk
2.7.4. Verenigingen en stichtingen
2.7.5. Pensioenfondsen
2.7.6. Fiscaal vertegenwoordiger
2.7.7. Belaste verhuur van onroerende zaken (artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968).
2.8. Buitenlandsituaties (grensoverschrijdende situaties)
2.8.1. Buitenlandse moedermaatschappij met Nederlandse dochtermaatschappijen
2.8.2. Deelneming in buitenlandse samenwerkingsvormen
3. Bepalen woon- en vestigingsplaats
3.1. Algemeen
3.2. Woonplaats van de particulier, niet behorend tot een entiteit
3.3. Vestigingsplaats van de onderneming
3.4. Vestigingsplaats van de entiteit
3.5. Vestigingsplaats en toedeling bij bijzondere grensoverschrijdende situaties
3.6. Afwijkende bepalingen
4. Overdracht van belastingplichtigen en entiteiten
4.1. Algemeen
4.2. Lopende zaken
4.3. Overdracht bij situatiewijzigingen
4.3.1. verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier binnen nederland
4.3.2. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier naar het buitenland
4.3.3. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier van het buitenland naar Nederland
4.3.4. Wijziging van de vestigingsplaats van een entiteit binnen Nederland
4.3.5. Wijziging van de vestigingsplaats van een onderneming/entiteit naar of vanuit het buitenland
4.3.6. Verwijdering van een particulier uit de entiteit
4.3.7. Opname van een onderneming of particulier in een entiteit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht