Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.

Artikel 4.3.5 Toedeling van natuurlijke personen, lichamen en entiteiten aan organisatieonderdelen van de Belastingdienst (Toedelingsbesluit Belastingdienst 2003)

Uitgebreide informatie
4.3.5. Wijziging van de vestigingsplaats van een onderneming/entiteit naar of vanuit het buitenland
Bij verhuizing van een onderneming van een plaats in Nederland naar het buitenland vindt de overdracht aan de Belastingdienst/Limburg pas plaats nadat de heffing en inning van het jaar waarin de binnenlandse belastingplicht is geƫindigd volledig is afgewerkt.
Bij verhuizing van een onderneming van het buitenland naar een plaats in Nederland draagt de Belastingdienst/Limburg de onderneming zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de immigratie over aan de regio waaronder die onderneming op basis van het vestigingsadres volgens de Regeling ressorteert.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Inleiding
1.2. Begrippen
2. De vorming van entiteiten
2.1. Algemeen
2.2. De eenmanszaak
2.3. De vennootschap
2.4. De maatschap
2.5. De commanditaire vennootschap (CV)
2.6. Entiteitvorming
2.6.1. Algemene uitgangspunten
2.6.2. Aandelen die als handelsvoorraad door een onderneming, niet zijnde een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, worden gehouden
2.6.3. Betrokkenheid bij twee of meer ondernemingen
2.6.3.a. Aanmerkelijk belang in twee of meer vennootschappen
2.6.3.b. Maat in twee of meer maatschappen
2.6.3.c. Maat en aandeelhouder
2.6.4. Partners die betrokken zijn bij meer ondernemingen
2.6.4.a. Partners ieder aandeelhouder of certificaathouder in twee of meer vennootschappen
2.6.4.b. Partners beide betrokken bij een verschillende maatschap
2.6.4.c. Partners ieder betrokken bij een verschillende onderneming
2.6.5. Particulier(en) en in het buitenland gevestigde ondernemingen
2.7. Bijzondere situaties
2.7.1. Joint venture
2.7.2. Kostenmaatschap
2.7.3. Ondernemingen zonder winstoogmerk
2.7.4. Verenigingen en stichtingen
2.7.5. Pensioenfondsen
2.7.6. Fiscaal vertegenwoordiger
2.7.7. Belaste verhuur van onroerende zaken (artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968).
2.8. Buitenlandsituaties (grensoverschrijdende situaties)
2.8.1. Buitenlandse moedermaatschappij met Nederlandse dochtermaatschappijen
2.8.2. Deelneming in buitenlandse samenwerkingsvormen
3. Bepalen woon- en vestigingsplaats
3.1. Algemeen
3.2. Woonplaats van de particulier, niet behorend tot een entiteit
3.3. Vestigingsplaats van de onderneming
3.4. Vestigingsplaats van de entiteit
3.5. Vestigingsplaats en toedeling bij bijzondere grensoverschrijdende situaties
3.6. Afwijkende bepalingen
4. Overdracht van belastingplichtigen en entiteiten
4.1. Algemeen
4.2. Lopende zaken
4.3. Overdracht bij situatiewijzigingen
4.3.1. verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier binnen nederland
4.3.2. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier naar het buitenland
4.3.3. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier van het buitenland naar Nederland
4.3.4. Wijziging van de vestigingsplaats van een entiteit binnen Nederland
4.3.5. Wijziging van de vestigingsplaats van een onderneming/entiteit naar of vanuit het buitenland
4.3.6. Verwijdering van een particulier uit de entiteit
4.3.7. Opname van een onderneming of particulier in een entiteit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht