Let op. Deze wet is vervallen op 29 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 28 oktober 2006.

Artikel c b Toekenning Frans ?avoir fiscal' respectievelijk Britse ?tax credit' aan in Nederland wonende of gevestigd zijnde aandeelhouders

Uitgebreide informatie
c. De belastingheffing in Nederland
Voor de Nederlandse belastingheffing behoren zowel het dividend als de betaling van het daarop betrekking hebbende ‘avoir fiscal’, respectievelijk de terugbetaling van de ‘précompte’, tot de opbrengst van de aandelen. Voor zover de deelnemingsvrijstelling geen toepassing vindt wordt de Franse bronbelasting – binnen de in artikel 24, onder A, derde lid van de Overeenkomst, neergelegde grenzen – met de Nederlandse belasting verrekend.
De in Nederland wonende aandeelhouder die een Frans dividend ontvangt van 100, waaraan verbonden een ‘avoir fiscal’-betaling van 50 zal uiteindelijk netto ontvangen: (100 + 50) – 15% van (100 + 50) = 127,50. Hij dient in totaal aan te geven 150 en kan (maximaal) met zijn Nederlandse belasting verrekenen 22,50.
In de praktijk kan echter tussen uitbetaling van het dividend en de betaling van het ‘avoir fiscal’ zo veel tijd verlopen, dat dividend en ‘avoir fiscal’ niet in hetzelfde jaar tot uitkering komen. Daar komt bij dat de Franse fiscus van het oorspronkelijke dividend ad 100 aanvankelijk niet 15%, maar het nationale tarief ad 25% inhoudt. Het te veel ingehoudene wordt op een daartoe strekkend verzoek (formulier RF 1), tegelijk met de betaling van het ‘avoir fiscal’, gerestitueerd.Voorbeeld:
    jaar (x)
betaling bruto dividend   100
Franse bronbelasting   25
netto   75
     
via indiening formulier RF 1:    
    jaar (x + 1)
‘avoir fiscal’-betaling   50
Franse bronbelasting [15% van (100 + 50)] 22,50  
reeds ingehouden bronbelasting 25,00 2,5
netto   52,5

Betrokkene ontvangt derhalve netto: in jaar (x) 75, in jaar (x + 1) 52,50, totaal 127,50.
Een en ander heeft de volgende consequenties:
b. in jaar (x + 1) dient te worden belast 50 en wordt verrekend maximaal 7,5.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Frankrijk, toekenning ‘avoir fiscal’ aan inwoners van Nederland
a. Het Franse stelsel
b. Toepassing ten aanzien van inwoners van Nederland
c. De belastingheffing in Nederland
3. Het Verenigd Koninkrijk, toekenning ‘tax credit’ aan inwoners van Nederland
a. Het Britse stelsel
b. Toepassing ten aanzien van inwoners van Nederland
c. De belastingheffing in Nederland
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht