Toepassing besluit 3 april 1998 (uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekking Rva 1997) Circulaire aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk
Geacht Bestuur,
Naar aanleiding van uw daartoe strekkende verzoek van 25 november 1998 en gelet op het voortduren van de capacitaire noodsituatie in de centrale opvang, verleen ik u hierbij mijn toestemming om – indien dat naar uw oordeel noodzakelijk is – het besluit van 3 april 1998 (Stcrt. 67) toe te passen tot 1 juli 1999.
Ingevolge de afspraken die ik daarover gemaakt heb met de VNG en het IPO tijdens het bestuurlijke overleg op 12 november 1998 zult u dit besluit, waar nodig na een redelijke overgangstermijn, vooralsnog toepassen onder de volgende condities.
De vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 2 van het besluit kunt u aanbieden aan asielzoekers die ten minste 6 maanden in Nederland zijn, in het bezit zijn van een beschikking in eerste aanleg en geen aanzegging tot vertrek uit Nederland hebben gekregen. Betreffende asielzoekers zullen er door u op gewezen worden dat zij zich in dienen te schrijven in het GBA in de gemeente waarin zij woonachtig zullen zijn en de gemeente wordt door u geïnformeerd over de komst van de asielzoekers. Tevens zult u met de betreffende gemeente nadere afspraken maken over een activiteitenaanbod aan deze asielzoekers.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht