Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2008.

Toepassing deelnemingsvrijstelling op belangen in belastingplichtige vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij

Uitgebreide informatie
Toepassing deelnemingsvrijstelling op belangen in belastingplichtige vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij
In het besluit van 7 juli 1992, nr. DB92/3335 – gepubliceerd in het Infobulletin van augustus 1992, nr. 92/446 – is beleid opgenomen met betrekking tot de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op belangen in een belastingplichtige vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij. In dit besluit heb ik medegedeeld dat ik onder omstandigheden bereid ben – onder het stellen van voorwaarden – met toepassing van de hardheidsclausule goed te keuren dat een rechtstreeks belang in een belastingplichtige vereniging of in een onderlinge waarborgmaatschappij wordt behandeld overeenkomstig een bezit in een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.
De bovenbedoelde omstandigheden zijn de volgende:
1. externe factoren staan in weg aan het bereiken van de (fiscaal) gewenste rechtsvorm en
2. het voordeel heeft het karakter van een incidentele bate, die niet om wille van zichzelf wordt nagestreefd.
Ik heb aanleiding gevonden het beleid  – zoals dat is weergeven in het bovengenoemde besluit – zodanig uit te breiden dat het niet alleen van toepassing kan zijn op de situaties waarbij sprake is van incidentele baten  – zoals vermeld onder tweede voorwaarde – maar ook op situaties waarbij sprake is van niet-incidentele baten.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht