Let op. Deze wet is vervallen op 21 juni 2015. U leest nu de tekst die gold op 20 juni 2015.

Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten

Uitgebreide informatie
Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland,
Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet,
Overwegende dat,
met ingang van 1 april 2014 Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) start met een openbaar Register. In dit Register neemt het Zorginstituut op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk, landelijke kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten op. Voordat het Zorginstituut een kwaliteitsstandaard of een meetinstrument of een gewijzigde versie van een kwaliteitsstandaard of een meetinstrument opneemt in het Register, toetst het deze aan de hand van de volgende criteria,
heeft in zijn vergadering van 1 april 2014 besloten:
Artikel 1. Criteria
Criteria voor kwaliteitsstandaarden
1. De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien.
2. Alle betrokken partijen dragen de kwaliteitsstandaard gezamenlijk voor.
3. De kwaliteitsstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.
4. De kwaliteitsstandaard heeft een cliëntenversie, een samenvatting, een set met bijbehorende meetinstrumenten en een onderhoudsplan. Wanneer de kwaliteitsstandaard niet alle genoemde onderdelen heeft, dan hebben de partijen een tijdspad geformuleerd waaruit blijkt wanneer de kwaliteitsstandaard wel volledig aan dit criterium zal voldoen.Toekomstig criterium waaraan kwaliteitsstandaarden op termijn moeten voldoen.

Op termijn zal dit Toetsingskader worden uitgebreid met een vijfde criterium voor kwaliteitsstandaarden.Criteria voor meetinstrumenten
De kwaliteitsstandaard dient dan ook een informatiestandaard te bevatten. De informatiestandaard beschrijft welke informatie in het primaire proces wordt geregistreerd, met welke geaccepteerde codestelsels (eenheid van taal) deze registratie wordt gedaan en met welk type zorgverleners welke informatie wordt uitgewisseld. Dit criterium wordt nader ontwikkeld.
1. De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument of hebben er gemotiveerd van afgezien.
2. Alle betrokken partijen dragen het meetinstrument gezamenlijk voor.
3. Er is een werkinstructie die aangeeft hoe het meetinstrument gebruikt moet worden.
4. Overgangscriterium voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die voor 1 januari 2014 zijn ontwikkeld of op deze datum in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling zijn.
Het Zorginstituut toetst deze kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten niet aan criteria 1 en 2.
Organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars dragen de kwaliteitsstandaard of het meetinstrument gezamenlijk voor.
A. Wanneer het meetinstrument een vragenlijst is, met als doel het leveren van keuzeinformatie en/of zorginkoop met financiële consequenties, dan is deze betrouwbaar, valide en discriminerend.
B. Wanneer het meetinstrument een indicator is, met als doel het leveren van keuze- informatie en/of zorginkoop met financiële consequenties, dan voldoet deze aan voorwaarden wat betreft inhoudsvaliditeit, vergelijkbaarheid en statistische betrouwbaarheid.
Wanneer de indicator niet voldoet aan de voorwaarden wat betreft vergelijkbaarheid en/of statistische betrouwbaarheid, publiceren partijen informatie over de interpretatie en toepasbaarheid van de indicator. Ook hebben zij dan een tijdspad geformuleerd waaruit blijkt wanneer de indicator wel volledig aan dit criterium zal voldoen.
1.
Deze beleidregel treedt in werking met ingang van 1 april 2014.
2.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.
3.
Deze beleidsregel wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Criteria
Artikel 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht