Beleidsregel ITS
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 145g en 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet, artikel 5.1 van de ITS-regeling, artikel 2, onderdelen cc en dd van de Regeling taken Dienst Wegverkeer in samenhang met het Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De beleidsregels inzake het toezicht op de naleving van de verplichtingen verordening nr. 885/2013 en de verordening nr. 886/2013 zijn opgenomen in de bijlage van deze beleidsregel.
Artikel 2
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
Artikel 3
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Toezichtbeleid ITS
Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Zoetermeer, 18 juni 2015
De directie van de RDW,
Algemeen directeur van de RDW
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht