Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2012.

Artikel 3 Transactiebesluit milieudelicten

Uitgebreide informatie
Artikel 3
Een lichaam of een persoon maakt van zijn transactiebevoegdheid geen gebruik indien:
a. over het feit dan wel de strafbaarheid daarvan verschil van inzicht bestaat met de verdachte;
b. het feit wordt geconstateerd tezamen met drie of meer andere feiten waarvoor transactiebevoegdheid is verleend;
c. het feit wordt geconstateerd tezamen met een of meer andere feiten waarvoor geen transactiebevoegdheid is verleend;
d. het feit daadwerkelijk milieuschade tot gevolg heeft gehad en de kosten van herstel van die schade dan wel de kosten van het treffen van voorzieningen om de gevolgen van die schade te compenseren op meer dan € 1200 worden geraamd;
e. voorwerpen in beslag zijn genomen met het oog op verbeurdverklaring daarvan;
f. het een overtreding betreft die is begaan door een persoon die jonger is dan twaalf jaar;
g. het een misdrijf betreft dat is begaan door een persoon die jonger is dan achttien jaar;
h. het een feit betreft dat is begaan door het lichaam of de persoon of een ander bestuursorgaan.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht