1.
Omtrent de tenuitvoerlegging der interneering worden door Ons nadere regelen vastgesteld.
2.
De geïnterneerden zullen gehouden zijn werk te verrichten ten behoeve van de gemeenschap. De interneering zal, voor zoover mogelijk, tevens strekken tot opvoeding en opleiding der geïnterneerden tot nuttige leden van het Nederlandsche volk.
3.
De interneering belet niet de tenuitvoerlegging van eenige aan den schuldige bij rechterlijke uitspraak opgelegde vrijheidsstraf. Gedurende den tijd, dat de schuldige een zoodanige straf ondergaat, wordt de tenuitvoerlegging der interneering geschorst.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van de oplegging van bijzondere maatregelen
+ Titel II. Van de Tribunalen
+ Titel III. Van de aangifte
+ Titel IV. Van de behandeling der zaak door het Tribunaal
+ Titel V. Van het fiat executie
+ Titel VI. Van verzoeken om invrijheidstelling
+ Titel VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken