Artikel 16.1
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 16.2
De teksten van de besluiten die in paragraaf 2 van de verschillende hoofdstukken van dit besluit zijn gewijzigd worden in het Staatsblad geplaatst.
Artikel 16.3
Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
+ 1. Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2. Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ 3. Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ 4. Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- 6. Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht