Uitgiftebeleid carrierselectienummers
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) maakt het volgende bekend.
Vanaf de start van de uitgifte van carrierselectienummers hanteert OPTA het principe van één carrierselectienummer per aanvrager. Tot 1 september 2000 waren 100 carrierselectienummers beschikbaar voor uitgifte in de reeks 16xy. Deze relatieve schaarste van carrierselectienummers leidde ertoe dat aanvragen van dochterondernemingen waarvan de moedermaatschappij reeds over een carrierselectienummer beschikte in de regel werden afgewezen. Het argument hiervoor was het belang van het beheer van de schaarse nummers.
Vanaf 1 september 2000 is het Nummerplan telefonie- en ISDNdiensten gewijzigd en zijn er 1000 extra carrierselectienummers voor uitgifte beschikbaar in de reeks 10xyz. Het argument van het beheer van de schaarse nummers is hiermee minder zwaarwegend geworden. Dit houdt in dat aanvragen voor carrierselectienummers door OPTA worden verwerkt ongeacht de eventuele omstandigheid dat de moedermaatschappij van de aanvrager reeds over een carrierselectienummer beschikt. Als een aanvrager wordt beschouwd een partij met een eigen rechtspersoonlijkheid.
OPTA is zich ervan bewust dat er bij marktpartijen een behoefte bestaat om een tweede carrierselectienummer tot hun beschikking te hebben. Tot 1 september 2000 kon OPTA omwille van het beheer van de schaarse carrierselectienummers aanvragen van marktpartijen voor een tweede carrierselectienummer in slechts uitzonderlijke gevallen honoreren. Vanaf 1 september 2000 kunnen aanvragen van marktpartijen voor een tweede carrierselectienummer in aanmerking komen voor uitgifte door Autoriteit Consument en Markt.
Omdat er nog steeds een relatieve schaarste is van 4 cijferige carrierselectienummers in de 16xy reeks blijft Autoriteit Consument en Markt hierbij de uitgifteregel hanteren van één viercijferig carrierselectienummer (16xy) per aanvrager. Voor een aanvraag van een tweede carrierselectienummer hanteert Autoriteit Consument en Markt de uitgifteregel dat daarvoor een vijfcijferig carrierselectienummer (10xyz) wordt toegekend of gereserveerd. In uitzonderlijke gevallen kan Autoriteit Consument en Markt meer dan twee carrierselectienummers toekennen, waarbij er maximaal één carrierselectienummer afkomstig mag zijn uit de 16xy reeks.
Autoriteit Consument en Markt heeft de taak om de nummerruimte van carrierselectienummers zodanig te beheren dat ook toekomstige toetreders in de telecommunicatiemarkt de beschikking kunnen krijgen over een carrierselectienummer. Autoriteit Consument en Markt kan niet voorspellen hoe groot de vraag van marktpartijen voor (tweede) carrierselectienummers zal zijn. Autoriteit Consument en Markt wil de behoefte van marktpartijen voor tweede carrierselectienummers nu faciliteren en tevens rekening houden met een toekomstige vraag van nieuwe toetreders. Daarom zal Autoriteit Consument en Markt op het moment dat er een dreiging van schaarste in de reeks 10xyz ontstaat het uitgiftebeleid zonodig bijstellen om een toekomstige vraag te kunnen faciliteren.
Samengevat is het uitgiftebeleid van Autoriteit Consument en Markt van carrierselectienummers thans als volgt:
Bij de uitgifte van viercijferige carrierselectienummers (16xy) geldt het principe dat één carrierselectienummer per aanvrager wordt toegekend;
Als een aanvrager wordt beschouwd een partij met een eigen rechtspersoonlijkheid;
Voor aanvragen van een tweede carrierselectienummer komen alleen vijfcijferige carrierselectienummers (10xyz) in aanmerking;
Op het moment dat er een dreiging van schaarste in de reeks 10xyz ontstaat zal Autoriteit Consument en Markt het uitgiftebeleid zonodig bijstellen om ook de toekomstige vraag te kunnen faciliteren.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college,
directeur.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht