Uitgiftebeleid geografische nummers
De Autoriteit Consument en Markt,
Gelet op artikel 4.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. geografisch nummer: een geografisch nummer als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.
1.
ACM kent geografische nummers toe in blokken van tenminste of een veelvoud van 1.000 nummers, ongeacht welke aanbieder de naastgelegen nummerblokken toegekend heeft gekregen. Dit geldt voor zowel de drie- als de viercijferige netnummergebieden.
2.
Bij aanvragen van minder dan 10.000 nummers kent ACM bij voorkeur en indien mogelijk nummers toe uit de reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers.
3.
ACM behoudt zich het recht voor om bij dreigende schaarste aan vrije onaangebroken blokken van 10.000 nummers, specifieke nummerblokken aan te wijzen voor uitgifte in blokken van 10.000 nummers.
Artikel 3
Het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit dat op 9 mei 2000 in de Staatscourant (nr. 89) is gepubliceerd wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitgiftebeleid geografische nummers.
Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De Autoriteit Consument en Markt,
bestuurslid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht