Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2014. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2014.

Artikel 6 Uitkeringsregeling 1966

Uitgebreide informatie
1.
Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt is hij verplicht zich bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie van zijn woonplaats als werkzoekende te doen inschrijven uiterlijk op de eerste werkdag, volgende op die waarop het ontslag ingaat, dan wel het recht op uitkering ontstaat.
2.
De betrokkene, die op de dag van het ontslag metterwoon verblijf houdt in het buitenland dan wel nadien metterwoon verblijf gaat houden in het buitenland en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht zich te doen inschrijven als werkzoekende bij een aldaar gevestigde instantie van arbeidsbemiddeling die daartoe de mogelijkheid biedt en die naar het oordeel van Onze Minister vergelijkbaar is met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
3.
Onze Minister kan bepalen dat de in het eerste en tweede lid omschreven verplichting niet geldt voor bepaalde betrokkenen of groepen van betrokkenen die de leeftijd van 55 jaar nog niet hebben bereikt.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6. Inschrijvingsplicht
Artikel 7. Recht op uitkering
Artikel 8. Duur van de uitkering
Artikel 8a
Artikel 8b. Vervolguitkering
Artikel 8c
Artikel 8d. Bedrag van de vervolguitkering
Artikel 9. Samenloop van uitkering met inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 11. Vermindering van de uitkering
Artikel 12. Afkoop van het recht op uitkering
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16. Opschorting
Artikel 17. Andere verplichtingen
Artikel 18
Artikel 19. Uitkering bij ziekte
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23. Betaling
Artikel 24. Uitkering nagelaten betrekkingen van rechthebbenden op uitkering
Artikel 25. Verval en opnieuw toekennen van het recht op uitkering
Artikel 25a. Vervallenverklaring van het recht op uitkering
Artikel 25b. Einde van het recht op uitkering
Artikel 26. Niet-uitbetaling van de uitkering
Artikel 27
Artikel 28. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken