Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2014. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2014.

Artikel 8c Uitkeringsregeling 1966

Uitgebreide informatie
1.
Het bedrag van de uitkering is voor de betrokkene, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, gedurende de eerste twaalf maanden gelijk aan 80% van de bezoldiging, gedurende de volgende zes maanden gelijk aan 75% van de bezoldiging en vervolgens gelijk aan 70% van de bezoldiging.
2.
Het bedrag van de uitkering is voor de betrokkene, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, gelijk aan 70% van de bezoldiging.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6. Inschrijvingsplicht
Artikel 7. Recht op uitkering
Artikel 8. Duur van de uitkering
Artikel 8a
Artikel 8b. Vervolguitkering
Artikel 8c
Artikel 8d. Bedrag van de vervolguitkering
Artikel 9. Samenloop van uitkering met inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 11. Vermindering van de uitkering
Artikel 12. Afkoop van het recht op uitkering
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16. Opschorting
Artikel 17. Andere verplichtingen
Artikel 18
Artikel 19. Uitkering bij ziekte
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23. Betaling
Artikel 24. Uitkering nagelaten betrekkingen van rechthebbenden op uitkering
Artikel 25. Verval en opnieuw toekennen van het recht op uitkering
Artikel 25a. Vervallenverklaring van het recht op uitkering
Artikel 25b. Einde van het recht op uitkering
Artikel 26. Niet-uitbetaling van de uitkering
Artikel 27
Artikel 28. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken