Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)

Uitgebreide informatie
Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,
Besluit:
Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Gelderland genomen besluit;
De Grondkamer voor Gelderland;
Gelet op artikel 68 der Pachtwet,
Besluit:
Artikel 1
Het verbod zich zonder voorafgaande goedkeuring der Grondkamer te verbinden vee ter inscharing aan te nemen, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet , geldt in de provincie Gelderland niet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 3
Het besluit van de grondkamer voor Gelderland van 31 oktober 1974 (Nederlandse Staatscourant 31 januari 1975, nr. 22) wordt ingetrokken.
Als gedaan ter zitting van 30 oktober 1975.
De voorzitter ,
J. J. Knibbe.
De secretaris ,
H. de Smeth.
's-Gravenhage, 23 december 1975
De van Landbouw en Visserij
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht