Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Limburg)

Uitgebreide informatie
Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Limburg)
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,
Besluit:
Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Limburg genomen besluit.
De grondkamer voor Limburg;
Gelet op artikel 68 der Pachtwet,
Bepaalt:
Artikel 1
Het verbod van artikel 66 der Pachtwet geldt niet voor de provincie Limburg.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1979.
Aldus vastgesteld door de grondkamer voor Limburg op 1 februari 1978.
J. H. L. Jochems, voorzitter .
Vermulst, secretaris .
's-Gravenhage, 17 maart 1978
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht