Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

Uitgebreide informatie
Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 58, lid 3, van de Pachtwet,
Besluit:
goed te keuren onderstaand krachtens artikel 58, lid 2, van de Pachtwet door de Grondkamer voor Utrecht genomen besluit.
De Grondkamer voor Utrecht,
Gelet op artikel 58, lid 2, van de Pachtwet,
Besluit:
Artikel 1
De bepaling van de artikelen 2 — 12, 30, derde lid , 31 , 33, 36 — 48 , 49en 54, tweede tot en met elfde lid, van de Pachtwet zijn in de provincie Utrecht ook van toepassing op pachtovereenkomsten betreffende los land met een oppervlakte van 15 tot 25 are, indien dit land gebruikt wordt voor de tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant .
Aldus vastgesteld in de vergadering van de grondkamer van 16 mei 1962.
De Secretaris ,
L. M. Rutgers van Rozenburg.
De voorzitter ,
Middelweerd.
's-Gravenhage, 27 augustus 1962
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht