Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Uitvoering artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland

Uitgebreide informatie
Uitvoering artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,
Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande, door de Grondkamer voor Gelderland genomen besluit:
De Grondkamer voor Gelderland,
Gelet op het bepaalde in artikel 68 der Pachtwet,
Besluit:
Artikel 1
Het verbod zonder voorafgaande goedkeuring der grondkamer gras of hooi anders dan per gewicht te verkopen of hen verkoop aan te bieden, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet , geldt in de provincie Gelderland niet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant .
Aldus gedaan ter zitting der grondkamer van 26 november 1965.
De voorzitter ,
R. J. van Beekhoff.
De secretaris ,
H. de Smeth.
's-Gravenhage, 11 maart 1966
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht