Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228);
Besluit:
Artikel 1
Als bureau, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt erkend de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging:
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, gevestigd te 's-Gravenhage,
waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 december 1964, nr. 5.
Artikel 2
Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant .
's-Gravenhage, 30 december 1964
De van Financiën ,
Minister
Voor de minister:
De
directeur van het binnenlands geldwezen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht