Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2003.

Uitvoeringregeling ex artikel 2 en 6 Subsidieregeling programma technologie en samenleving

Uitgebreide informatie
Uitvoeringregeling ex artikel 2 en 6 Subsidieregeling programma technologie en samenleving
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 6, eerste en derde lid, van de Subsidieregeling programma technologie en samenleving;
Besluit:
Artikel 1
Als deelprogramma's als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling programma technologie en samenleving worden voor 2002 vastgesteld:
a. het deelprogramma criminaliteitspreventie, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1A;
b. het deelprogramma preventie van arbeidsuitval, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1B;
c. het deelprogramma archeologie, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1C;
d. het deelprogramma sociale integratie, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1D.
1.
Aanvragen om subsidie in het kader van de in artikel 1, onder a en b, genoemde deelprogramma's moeten zijn ontvangen in de periode van 13 tot en met 28 juni 2002.
2.
Aanvragen om subsidie in het kader van de in artikel 1, onder c en d, genoemde deelprogramma's moeten zijn ontvangen in de periode van 9 september tot en met 11 oktober 2002.
1.
De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die in de in artikel 2, eerste lid, bedoelde periode zijn ontvangen bedragen voor:
criminaliteitspreventie: € 340 000,00
preventie van arbeidsuitval: € 600 000,00.
2.
De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die in de in artikel 2, tweede lid, bedoelde periode zijn ontvangen bedragen voor:
archeologie: € 225 000,00
sociale integratie: € 450 000,00.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 mei 2002
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht