Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsbesluit artikel 9, onder c van de Bankwet 1998

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 december 1998, ter uitvoering van artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 december 1998, nr. BGW 98/2586-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effectenwezen;
Gelet op artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998;
Overwegende dat het verrichten van werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V. betrekking hebbende op uitvoering van de Collectieve Garantieregeling van kredietinstellingen en de Beleggerscompensatieregeling van effecteninstellingen, waaronder mede gerekend wordt financiering in verband met verplichtingen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, in het algemeen belang is;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Wij verlenen goedkeuring aan De Nederlandsche Bank N.V.:
a. om werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Collectieve Garantieregeling van kredietinstellingen voor terugbetaalbare gelden en beleggingen, welke ingevolge artikel 84 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, bij besluit van 28 september 1998 algemeen verbindend is verklaard;
b. om werkzaamheden, waaronder mede gerekend wordt financiering in verband met verplichtingen van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Beleggerscompensatieregeling van effecteninstellingen voor vorderingen van beleggers welke ingevolge artikel 28a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, bij besluit van 21 september 1998 algemeen verbindend is verklaard;
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 december 1998
De Minister van Financiën,
Uitgegeven tweeëntwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht