Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2004. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2004.

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Eisenbesluit Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Eisenbesluit Vleeskeuringswet
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Gelet op artikel 4, vierde en vijfde lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 71) zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 1975 (Stb. 363),
Besluit:
1.
Als materiaal voor de bekleding van wanden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) wordt aangewezen plasticplaat op fenolformolkunstharsbasis met een melamine bovenlaag, mits bestand tegen reiniging met zeepwater en ontsmettingsmiddelen.
2.
Ten aanzien van de kleur van de bekleding van wanden is artikel 4, eerste lid, sub b, en zesde lid van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2
Als materiaal ter vervanging van steen of beton als wand van bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het in artikel 1 genoemde besluit worden aangewezen:
roestwerend afgewerkt staalplaat, aluminium plaat, hardplastic plaat, glasplaat en asbest-cementplaat,
verbonden met of aangebracht op andere bouwelementen zodanig, dat voldoende stijfheid en stabiliteit wordt verkregen en aantasting door vocht wordt uitgesloten.
Artikel 2a
Bovendien wordt als materiaal voor de bekleding van wanden, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) en als materiaal ter vervanging van steen of beton als wand van bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van eerdergenoemd besluit aangewezen hout, voor zover aanwezig in een vriesruimte en aangebracht vóór 1 januari 1983.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1977.
Leidschendam, 25 januari 1977
De voornoemd,
Staatssecretaris
Namens de Staatssecretaris,
Het
Hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht