1.
Met betrekking tot de periode in het kalenderjaar nadat een persoon de leeftijd heeft bereikt waarop recht kan ontstaan op de ouderenkorting of in een ander land is gaan wonen wordt voor de vaststelling of ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland aan de belastingheffing naar het inkomen zal zijn onderworpen het erop volgende kalenderjaar in aanmerking genomen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Hoogte van de tegemoetkoming
Artikel 2. Vaststelling tegemoetkoming bij bereiken gerechtigde leeftijd of migratie
Artikel 3. Wijziging Besluit voorzieningen Remigratiewet
Artikel 4. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Artikel 5. Wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken