Artikel 5. Intrekking of wijziging van de kanstrajecttoelage
Het projectbureau kan de kanstrajecttoelage van een deelnemer intrekken of ten nadele van de deelnemer wijzigen:
a. indien hij de overeenkomst, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet niet nakomt;
b. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het projectbureau bij de vaststelling van de toelage redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de kanstrajecttoelage anders zou zijn vastgesteld;
c. op grond gewijzigde omstandigheden die leiden tot een andere vaststelling van de kanstrajecttoelage.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Berekening bijzondere uitkering
Artikel 3. Kanstrajecttoelage
Artikel 4. Aanvraag kanstrajecttoelage
Artikel 5. Intrekking of wijziging van de kanstrajecttoelage
Artikel 6. Invordering
Artikel 7. Overgangsbepaling verdeelmaatstaf
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht