Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2012.

Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987
De Voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees,
gelet op, artikel 8 van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987,
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt overgenomen de terminologie van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 en wordt voorts verstaan onder de Verordening: de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.
1.
Het classificatiemerk kan bestaan uit:
a. een hoofdletter weergevende de SEUROP-klasse;
b. een cijfer weergevende het mager vleespercentage;
c. een hoofdletter weergevende het type;
d. een combinatie van a en c;
e. een combinatie van b en c;
f. een combinatie van a, b, en c.
2.
De in het eerste lid bedoelde hoofdletters en cijfers moeten tenminste twee centimeter hoog zijn en qua type corresponderen met de in de bijlage bij dit besluit weergegeven voorbeelden.
1.
Voor het merken dient een niet giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt te worden gebruikt of enig ander vooraf door de voorzitter goedgekeurd procédé voor duurzame merking.
2.
Indien met behulp van labels wordt gemerkt, dienen deze zodanig te worden aangebracht dat zij niet zonder beschadiging kunnen worden verplaatst.
Artikel 4
Het Uitvoeringsbesluit vaststelling classificatiemerken geslachte varkens 1975 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987.
2.
Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening in werking treedt.
De
Voorzitter
voor deze
plaatsvervangend voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht