Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Uitgebreide informatie
1.
De vergunninghouder van een inrichting moet:
a. de administratieve organisatie van de inrichting zodanig doen zijn dat zij een juiste en volledige vastlegging van de bedrijfshandelingen waarborgt; en
b. de administratie van de inrichting zodanig doen zijn dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens omtrent alle voor de heffing van belang zijnde bedrijfshandelingen zijn opgenomen.
2.
De administratie van de vergunninghouder van de inrichting dient in ieder geval te bevatten de regelmatige aantekening van:
a. de uitgeslagen alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak en de daarvoor uitgereikte facturen;
b. de vervoersopdrachten of, indien artikel 2, vijfde lid, toepassing vindt, de overgebrachte alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak met de daarbij behorende gegevens en de daarvoor uitgereikte facturen;
c. de uit Nederland betrokken alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak;
d. de uit een andere lid-staat betrokken alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak; en
e. de uit een derde land betrokken alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak.
3.
Met betrekking tot inrichtingen waar alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak worden vervaardigd, dient de in het eerste lid, onderdeel b , bedoelde administratie tevens de voor de heffing van belang zijnde gegevens te bevatten omtrent de inkoop van grondstoffen en van halffabrikaten, alsmede omtrent de vervaardiging van halffabrikaten en van eindprodukten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Inrichting
+ Hoofdstuk III. Vrijstellingen en teruggaven
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk V. Ontheffing verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht