Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Uitgebreide informatie
1.
Het vervoer van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel a, b, c, d of e, van de wet naar een inrichting die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen, naar een ondernemer of publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, naar een natuurlijke persoon die de goederen voor andere doeleinden dan voor persoonlijk verbruik betrekt in Nederland, naar een andere lid-staat via Nederland of naar een derde land dient te kunnen worden aangetoond met een bescheid.
2.
In het bescheid, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld:
a. de naam en het adres van degene van wie de goederen afkomstig zijn;
b. de naam en het adres van degene naar wie de goederen worden vervoerd;
c. de naam en het adres van degene die de goederen vervoert;
d. de soorten en de hoeveelheden van de goederen;
e. de datum waarop het vervoer van de goederen is aangevangen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inrichting
+ Hoofdstuk III. Vrijstellingen en teruggaven
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk V. Ontheffing verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht