Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening verhandelen van Eieren 2002,
op 12 december 2002 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
1.
Een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de verordening, dient te worden aangevraagd op een door het Productschap verstrekt formulier, dat op verzoek van belanghebbende door het Productschap zal worden verstrekt.
2.
De vergunning wordt verleend indien het pakstation van de ondernemer voldoet aan de in artikel 3, lid 1, van de verordening bedoelde voorwaarden.
Artikel 2
Indien uit een onderzoek van de door het bestuur aangewezen dienst blijkt dat een pakstation, aan de houder waarvan vergunning is verleend, niet meer voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, van de verordening bedoelde voorwaarden, kan de Voorzitter van het Productschap de vergunning intrekken.
Artikel 3
Als kenteken bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de verordening wordt aangewezen het kenteken opgenomen in bijlage 1 .
Artikel 4
De modellen bedoeld in artikel 3, zesde lid, zijn opgenomen in bijlage 2 en zijn als volgt:
a. etiket bedoeld in artikel 11 voor de eieren van klasse A van de E.E.G. verordening nr. 1907/90, juncto artikel 21 van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model a;
b. etiket bedoeld in artikel 11 voor eieren andere klassen dan klasse A van de E.E.G.- verordening nr. 1907/90, juncto artikel 21 van de E.E.G. verordening 1274/91, is model b;
c. het etiket, bedoeld in artikel 22 van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model c;
d. het etiket ,bedoeld in artikel 23 van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model d;
e. het etiket, bedoeld in artikel 25 voor eieren van klasse A van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model e;
f. het etiket, bedoeld in artikel 25 voor eieren van andere klassen dan klasse A van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model f;
g. het etiket, bedoeld in artikel 26 voor eieren van klasse A van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model g;
h. het etiket, bedoeld in artikel 26 voor eieren van andere klassen dan klasse A van de E.E.G.- verordening 1274/91, is model h;
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht