Artikel B.2. Afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving
De afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving van de opleidingen leerlingwezen zijn:
1. plantenteelt,
2. veehouderij,
3. levensmiddelentechnologie,
4. bloemschikken,
5. groenvoorzieningen en natuurlijke omgeving,
6. bosbouw, cultuur- en milieutechniek,
7. dierverzorging en veterinaire ondersteuning,
8. biologisch dynamische land- en tuinbouw, en
9. paardenhouderij en paardensport.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk A. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk B. Afdelingen
+ Hoofdstuk C
+ Hoofdstuk D. Bekostiging
+ Hoofdstuk E. Formatie B.B.O.
+ Hoofdstuk F. Formatie deeltijds M.B.O.
+ Hoofdstuk G
+ Hoofdstuk H. Bekostiging en spreiding landelijke organen
+ Hoofdstuk I. Wijzigingen andere besluiten
+ Hoofdstuk J. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht