Artikel B.8. Afdelingen in de sector economie
De afdelingen in de sector economie van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs zijn:
1. administratie,
2. handel,
3. toerisme en recreatie,
4. horeca,
5. slagerij en vleessector,
6. levensmiddelenhandel, en
7. textielhandel.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk A. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk B. Afdelingen
+ Hoofdstuk C
+ Hoofdstuk D. Bekostiging
+ Hoofdstuk E. Formatie B.B.O.
+ Hoofdstuk F. Formatie deeltijds M.B.O.
+ Hoofdstuk G
+ Hoofdstuk H. Bekostiging en spreiding landelijke organen
+ Hoofdstuk I. Wijzigingen andere besluiten
+ Hoofdstuk J. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht