Artikel 1.2
Voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de wet worden de volgende categorieën van instellingen aangewezen:
1. instellingen voor medisch-specialistische zorg;
2. audiologische centra;
3. trombosediensten;
alsmede instellingen voor:
4. [vervallen;]
5. huisartsenzorg;
6. verloskundige zorg;
7. kraamzorg;
8. mondzorg;
9. paramedische zorg;
10. het verstrekken van hulpmiddelen;
11. het verlenen van farmaceutische zorg;
12. ziekenvervoer;
13. erfelijkheidsadvisering;
14. behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening;
15. [vervallen;]
16. [vervallen;]
17. persoonlijke verzorging;
18. verpleging;
19. begeleiding;
20. ADL-assistentie;
21. behandeling, anders dan bedoeld onder nummer 14;
22. [vervallen;]
23. [vervallen;]
24. de uitleen van verpleegartikelen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Aanwijzing instellingen
+ Hoofdstuk II. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk III. Winstoogmerk
+ Hoofdstuk IV. Aanvraag toelating
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Transparantie-eisen
+ Hoofdstuk VII. Gegevensverstrekking
+ Hoofdstuk VIII. Sanering
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht