6.
Artikel 18 van de wet is uitsluitend van toepassing op:
a. de instellingen, bedoeld in artikel 1.2, nummer 1,
die zorg verlenen in combinatie met Zvw-verblijf;
voor welke zorg op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg een tarief is vastgesteld; en
welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties,
een en ander met uitzondering van militaire instellingen;
b. instellingen die zorg verlenen in combinatie met Wlz-verblijf.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Aanwijzing instellingen
- Hoofdstuk II. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk III. Winstoogmerk
+ Hoofdstuk IV. Aanvraag toelating
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Transparantie-eisen
+ Hoofdstuk VII. Gegevensverstrekking
+ Hoofdstuk VIII. Sanering
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht