Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Artikel 1 Uitvoeringsbesluit Zeebrievenwet 1926

Uitgebreide informatie
1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "schepen, waarbij overwegend Nederlandsche belangen zijn betrokken":
I. voor zooveel zeeschepen betreft:
a. Nederlandsche zeeschepen in den zin van het Wetboek van Koophandel , ten aanzien van welke echter niet kan worden voldaan aan de voorschriften ter verkrijging van een zeebrief;
b. schepen, welke voor ten minste twee derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, buiten Nederland gevestigd;
II. voor zooveel riviervaartuigen betreft:
a. vaartuigen, waarvan de eigendom voldoet aan de vereischten, in artikel 311 van het Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche zeeschepen gesteld;
b. vaartuigen, welke voor ten minste twee derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, buiten Nederland gevestigd.
2.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "Onze Minister" de met de uitvoering van de Zeebrievenwet 1926 belaste Minister.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken