Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Artikel 1 lid 1 Uitvoeringsbesluit Zeebrievenwet 1926

Uitgebreide informatie
1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "schepen, waarbij overwegend Nederlandsche belangen zijn betrokken":
I. voor zooveel zeeschepen betreft:
a. Nederlandsche zeeschepen in den zin van het Wetboek van Koophandel , ten aanzien van welke echter niet kan worden voldaan aan de voorschriften ter verkrijging van een zeebrief;
b. schepen, welke voor ten minste twee derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, buiten Nederland gevestigd;
II. voor zooveel riviervaartuigen betreft:
a. vaartuigen, waarvan de eigendom voldoet aan de vereischten, in artikel 311 van het Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche zeeschepen gesteld;
b. vaartuigen, welke voor ten minste twee derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, buiten Nederland gevestigd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken