Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Artikel 6 lid 1 Uitvoeringsbesluit Zeebrievenwet 1926

Uitgebreide informatie
1.
Wanneer van eene op den voet van dit besluit verleende tijdelijke vergunning tot het voeren van de Nederlandsche vlag misbruik wordt gemaakt of gegrond vermoeden bestaat, dat zoodanig misbruik zal worden gemaakt, wordt die vergunning terstond buiten werking gesteld door Onzen Minister of door den naastbijzijnden Nederlandschen diplomatieken, consulairen of kolonialen ambtenaar.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken