Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 10 van het Besluit afgifte verklaringen strategische goederen en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Als model van het aanvraagformulier voor een internationaal importcertificaat wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage A.
2.
Als model van het internationale importcertificaat wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage B.
1.
Als model van het aanvraagformulier voor een internationaal bewijs van ontvangst wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage C.
2.
Als model van het internationale bewijs van ontvangst wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage D.
Artikel 3
De regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 oktober 1986, nr. 686/1346, tot uitvoering van het Besluit afgifte verklaringen strategische goederen (Stcrt. 202) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 18 juni 1999
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht