Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2005.

Uitvoeringsregeling StiREA 1997

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsregeling StiREA 1997
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 2, 7, eerste en tweede lid, en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit;
Besluit:
1.
Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1997 doen van toezeggingen op grond van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld op f 75.000.000.
2.
Van het in het eerste lid genoemde bedrag is:
a. f 50.000.000 beschikbaar voor het verstrekken van subsidies op grond van hoofdstuk II van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit en
b. f 25.000.000 beschikbaar voor het verstrekken van subsidies op grond van hoofdstuk III van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit.
1.
Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk II van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit worden in 1997 ingediend in de periode van 1 januari tot 1 maart.
2.
Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk III van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit worden in 1997 ingediend in de periode van 1 januari tot 15 februari.
Artikel 3
Het model van het formulier, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA 1997.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 17 december 1996
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht