Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2005.

Uitvoeringsregeling StiREA 1998

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsregeling StiREA 1998
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 2, 7, eerste lid, 9, tweede lid, en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit;
Besluit:
1.
Het subsidieplafond voor het in 1998 verlenen van subsidies op grond van hoofdstuk II van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit bedraagt f 50.000.000,00.
2.
Het subsidieplafond voor het in 1998 verlenen van subsidies op grond van hoofdstuk III van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit bedraagt f 25.000.000,00.
3.
Van het bedrag genoemd in het eerste lid is beschikbaar:
f 25.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en
f 25.000.000,00 voor revitaliseringsprojecten.
1.
Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk II van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit worden in 1998 ingediend in de periode van 1 februari tot 1 april.
2.
Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk III van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit worden in 1998 ingediend in de periode van 1 februari tot 15 maart.
a. f 15.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en
b. f 3.750.000,00 voor revitaliseringsprojecten.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA 1998.
’s-Gravenhage, 27 januari 1998
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht