Let op. Deze wet is vervallen op 15 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 14 december 2004.

Uitvoeringsregeling Tipp 2003

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juni 2003, nr. WJZ 3014355, houdende regels ter uitvoering van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000 (Uitvoeringsregeling TIPP 2003)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, en 6, eerste lid, van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000.
Artikel 2
Het in artikel 3, eerste lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op € 5 105 000.
1.
Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het besluit wordt vastgesteld op € 20 420 000.
2.
Het in het eerste lid genoemde bedrag is beschikbaar voor de aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 4 genoemde periode.
Artikel 4
Aanvragen om subsidie op grond van het besluit moeten in 2003 zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 9 juni en eindigt op 22 september om 12.00 uur.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Tipp 2003 .
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 juni 2003
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht