Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsregeling voorlopige teruggaaf

Uitgebreide informatie
Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 13, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 .]
Artikel II
In afwijking van artikel 24, tweede lid, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting tot een negatief bedrag met betrekking tot het belastingjaar 1998 vastgesteld indien ten aanzien van de belastingplichtige een beschikking op grond van de artikelen 23 of 30 van de Wet op de loonbelasting 1964 is vastgesteld met betrekking tot hetzelfde belastingjaar.
Artikel III
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling voorlopige teruggaaf.
Artikel IV
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht