4.
In het in het eerste lid bedoelde formulier wordt verklaard:
i. dat het lichaam inwoner is van Aruba in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk;
ii. dat het lichaam een vennootschap is waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
iii. dat het lichaam ten minste 25 percent bezit van het nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap;
iv. dat het lichaam genieter is van het dividend;
v. dat, indien het verzoek zich richt op een vrijstelling tot 7,5 percent als bedoeld in het tweede lid, het dividend in Aruba is onderworpen aan belasting, met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt;
vi. dat, indien het verzoek zich richt op een vrijstelling tot 5 percent als bedoeld in het derde lid, het dividend in Aruba is onderworpen aan een tarief van ten minste 5,5 percent en dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedraagt.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
+ Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
+ Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
+ Formele bepaling
+ Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht