1.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba).
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
3.
Deze regeling vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 toepassing met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 2007. Verzoeken met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 2007 welke vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, hoeven niet opnieuw te worden ingediend. Op deze verzoeken zal – voor zover hierop niet reeds vooruitlopend op deze regeling is beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking – door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking worden beslist met inachtneming van deze regeling.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 27 september 2007
De
staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
- Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
- Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
- Formele bepaling
- Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht