Artikel 3
Het aantal weken, dat betrokkene met behoud van zijn recht op uitkering ingevolge artikel 2 van het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd vakantie mag genieten, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in het Besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 23 januari 1992, nr. 92.342, Stcrt. 1992, 19, tot vaststelling van regels als bedoeld in artikel 19, zesde lid, van de Werkloos-heidswet, met dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in artikel 3, onder a, van genoemd Besluit onder het aantal weken dient te worden volstaan, het aantal weken dat betrokkene voorafgaande aan zijn recht op uitkering in het desbetreffende kalenderjaar afscheid heeft verricht.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht