Artikel 42
Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld over de wijze waarop de kennisgevingen en de toezending van stukken door de secretaris van de grondkamer en door de griffier van de Centrale Grondkamer geschieden.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt een tarief vastgesteld van de door de grondkamers en de Centrale Grondkamer voor haar verrichtingen te heffen kosten.
2.
Ten aanzien van de invordering van deze kosten is artikel 30 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat het dwangbevel wordt uitgevaardigd door de voorzitter van de grondkamer, onderscheidenlijk van de Centrale Grondkamer, en dat het terstond uitvoerbaar is.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Samenstelling en werkwijze van de grondkamers en van de centrale grondkamer
+ Hoofdstuk 2. Verzoeken aan de grondkamer
+ Hoofdstuk 3. Competentiegeschillen
- Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 5. Bijzondere processuele bepaling
+ Hoofdstuk 6. Algemene wet bestuursrecht
+ Hoofdstuk 7. Aanpassing wetgeving
+ Hoofdstuk 8. Slotartikelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht