Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2009.

Artikel 3 Vacatiegeldenbesluit 1988

Uitgebreide informatie
1.
In plaats van vacatiegeld kan een vaste beloning worden toegekend bij een koninklijk besluit te nemen op voordracht van Onze Minister, onder wiens ministerie de commissie ressorteert.
2.
De vaste beloning wordt, al naar gelang het tijdsbeslag en de zwaarte van de werkzaamheden, vastgesteld op een bedrag overeenkomende met een evenredig deel van de jaarwedde volgens de schalen van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren, met een maximum van 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken