Vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO,
Besluit:
Artikel 1
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO wordt voor het boekjaar 2003 vastgesteld op 0,338893%.
Artikel 2
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO wordt voor het boekjaar 2003 vastgesteld op 0,380278%.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2003.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 6 januari 2003
voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht