Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf) Aan: - de Hoge Raad der Nederlanden - het college van procureurs-generaal - de Raad voor de Rechtspraak
Graag uw aandacht voor het volgende.
In mei 2002 gaat een pilot van start met de opvolger van het COMPAS-systeem, het zogenaamde GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht). Dit experiment biedt mij de gelegenheid om ten behoeve van de strafrechtketen nieuwe dagvaardingformulieren en akten van uitreiking te introduceren.
De pilot loopt bij het parket van de officier van justitie te 's-Hertogenbosch, maar zal, wat betreft de verspreiding van de formulieren, landelijke effecten hebben. Met name burgers, de bezorgers van TPG (voorheen PTT-post) en de medewerkers van de gerechtelijke diensten zullen met die effecten te maken krijgen. De nieuwe formulieren worden gebruikt bij de vervolging van de overtreding als bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerwet. Dat houdt in, dat naast de nu door mij nieuw vastgestelde formulieren voorlopig de bestaande akten van uitreiking en dagvaardingformulieren ook in gebruik blijven. De bedoeling is het gebruik van de oude formulieren zo snel mogelijk af te bouwen. Een en ander is echter afhankelijk van het invoeringstraject van het GPS.
Op grond van artikel 589 van het Wetboek van Strafrecht dient het model van de akte van uitreiking door mij te worden vastgesteld. Eventuele nadere voorschriften dienen in de Staatscourant te worden gepubliceerd. De vaststelling doe ik bij deze. Nu het een pilot betreft met een beperkte reikwijdte en ook de bestaande akten en dagvaardingen nog in gebruik blijven, zie ik dat als een nader voorschrift, waarvan de publicatie in de Staatscourant binnenkort zal plaatsvinden. Bijgaand treft u exemplaren van de vastgestelde modellen aan. Ik verzoek u binnen uw organisatie voor deze circulaire de nodige aandacht te vragen.
Van de gelegenheid wil ik graag gebruik maken om mijn dank en waardering uit te spreken aan een ieder die bij de ontwikkeling van de nieuwe formulieren betrokken is geweest. Deze nieuwe formulieren zullen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de (straf)rechtspraak.
Hoogachtend,
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht