Besluit van 8 juni 2004, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaars van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2004, FM 2004-00661 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaars van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, zijn op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: Onze beeltenis en onder elkaar de woorden « Beatrix » en « Koningin der Nederlanden ».
Vijf-euromunt:
Tien-euromunt:
2.
De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt is op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden de waardeaanduiding «5 euro» met het jaartal 2004 onder de letters «eu» en in drie concentrische cirkels van buiten naar binnen de randschriften, midden bovenin beginnend, « Zweden Finland Estland Letland Cyprus Griekenland Malta Portugal Ierland , het Europees muntteken, het teken van de Munt en het teken van de muntmeester», « Denemarken Litouwen Hongarije Slovenië Italië Spanje Verenigd Koninkrijk Nederland » en « Duitsland Polen Tsjechië Slowakije Oostenrijk Frankrijk Luxemburg België».
3.
De beeldenaar van de gouden tien-euromunt is op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: als randschrift midden bovenin beginnend « D DK S FIN EST LV LT PL CZ SK H SLO CY GR A I M P E F IRL GB L B Nederland » en in het midden onder elkaar: «het Europees muntteken, het teken van de Munt en het teken van de muntmeester», «het jaartal 2004», «het getal 10» en «het woord euro».
4.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
5.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 juni 2004
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de vierentwintigste juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht